Školský zákon a správní řád - 2 denní seminář 4.12.2018 a 5.12.2018

Stručný popis:

Cíl kurzu: Aplikace správního řádu ve školství. Aplikace školského zákonu v praxi. Novinky a změny ve správním řádu a ve školském zákonu. Kurz je určen pro pracovníky oddělení školství ve veřejné správě, ředitele škol, pro pedagogické pracovníky.

Termíny:
Středa, 4. 12. 2018, 09:00 - 01:00
Čtvrtek, 5. 12. 2018, 09:00 - 01:00
Místo konání:
Ostrava - Kotková 4, Ostrava - Vítkovice
Částka za účastníka: Kč 1800 (vč. DPH)
Garant kurzu: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Rozsah kurzu: 2 dny
Volných míst: 22 / 35
Lektoři:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Své mnohaleté zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době předává jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou řady odborných článků a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

Program:
 1. Správní řád

Uplatnění správního práva při řízení školy či školského zařízení ukládá řediteli školský zákon v konkrétně vyjmenovaných případech rozhodování o právech a povinnostech. Účastníci kurzu se seznámí se základními aspekty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti školství.

 1. Princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu:
 • Rozhodování ředitele školy a školského zařízení podle školského zákona
 • Řešení otázky, kdy ředitel školy a školského zařízení rozhoduje podle správního řádu a kdy nikoliv, a rozdíly v postupu
 1. Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence
 2. Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 3. Obecná charakteristika správního řízení v aplikaci na oblast školství:
 • Vymezení a charakteristika základních zásad
 • Zahájení řízení, úkony, účastníci
 • Vedení řízení, spis, úkony, doručování
 • Zjišťování podkladů pro rozhodnutí, úkony
 • Výsledek řízení - zastavení řízení, rozhodnutí, úkony
 • Přezkoumání rozhodnutí, úkony
 1. Správní řízení při přijímání dětí, žáků a studentů do škol a školských zařízení
 2. Odvolací řízení ve věcech školského zákona
 3. Další možnosti použití správního řízení dle školského zákona
 4. Rozhodnutí v oblasti školství, na která se správní řád nevztahuje
 1. Školský zákon a vyhlášky

Školský zákon a školská problematika

Seminář bude zaměřen na aktuální změny ve školském zákoně a prováděcích předpisů podle následujících modulů:

 • Obecná ustanovení zákona s důrazem na změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Předškolní vzdělávání
 • Povinnost školní docházky
 • Základní vzdělávání
 • Školská zařízení a školské služby
 • Školský rejstřík
 • Ředitel školy a školská rada
 • Postavení České školní inspekce
 • Působnost obcí při zajišťování počátečního vzdělávání
Poznámka:

Číslo účtu: 284699596/0300 jako variabilní symbol uveďte kód /číslo kurzu /. Jako specifický symbol uvedte IČ vaší společnosti.

 

Přihlášení na kurz

Pole označené * je nutné vyplnit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka
Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení, nebo doklad obdrží elektronicky po připsání úhrazené částky na účet ITA Consulting & Education, s. r. o.
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním kurzu nebo dalších služeb v oblasti vzdělávání souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Společnost ITA Consulting & Education s.r.o. IČ: 07240899, se sídlem 28.října 148, Klimkovice, PSČ: 742 83, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 75087, poskytuje služby v oblasti otevřených veřejných kurzů, zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství v oblasti GDPR, poradenství v mezinárodním obchodu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností ITA Consulting & Education s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností ITA Consulting & Education s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

1. Objednávky, přihlášky, registrace na vzdělávací kurz

Objednávky, přihlášky a registrace na kurzy pořádané naší společností přijímáme pouze písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly pravdivé a čitelné. 

Pokud objednáte kurz nebo seminář přes e-shop, přijde vám na e-mail souhrnné informace o kurzu a proforma faktura. Pokud vám tyto „souhrnné informace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijdou, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako potvrzení registrace a zaplacení na vybranou akci slouží faktura. Faktura vám přijde e-mailem zpravidla ihned po doručení platby na náš účet. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše platba řádně provedena. 

Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy, semináře a školení můžete uhradit na základě platby bankovním převodem a to vámi zvolenou formou:

 • zálohovou fakturou,
 • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvoleného vzdělávacího kurzu nebo semináře a jako specifický symbol uvádějte vaše IČO.

Daňový doklad obdržíte e-mailem na váš registrační e-mail po připsání částky za školení nebo seminář na účet ITA Constulting & Education s.r.o.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 - 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

ITA Constulting & Education s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace - vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Ostravě na adrese, která je uvedena v příslušném kurzu a v shrnutí kurzu, který obdržíte e-mailem po přihlášení.

26. 9. 2018

 
 
Odesláním elektronické přihlášky na kurz stvrzujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů v rámci obchodního vztahu.
 
 
 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

28.října 148,
742 83 Klimkovice
+420 774 895 576
 
IČ: 07240899
zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 75087
Datová schránka: XXXXXX
 
Bankovní spojení: 284699596/0300
vedeny u ČSOB a.s. pobočka Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
 
info@itace.cz

NAPIŠTE NÁMAnti-spam ochrana *