Malá rozpočtová pravidla a financování příspěvkových organizací - dvoudenní akreditovaný kurz 12.11.2018 a 14.11.2018

Stručný popis:
Cílem dvoudenního akreditovaného kurzu je seznámit posluchače s novinkami, změnami, aktualitami pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace a to v oblasti malých rozpočtových pravidel a financování příspěvkových organizací, účetnictví, daní a ostatních předpisů pro ÚSC a p.o.
Termíny:
Úterý, 12. 11. 2018, 09:00 - 01:30
Čtvrtek, 14. 11. 2018, 09:00 - 01:30
Místo konání:
Ostrava- Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice.
Částka za účastníka: Kč 1800 (vč. DPH)
Garant kurzu: Ing. Luděk Tesař
Rozsah kurzu: 2 dny
Volných míst: 24 / 30
Lektoři:
Ing. Luděk Tesař
Ekonom a lektor se specializací na veřejné rozpočty a veřejnou správu. Působil jako analytik Ministerstva financi se specializaci na veřejné rozpočty, zejména samosprávy. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní (zejména velké novely v roce 2000). Zastával funkce vrchního ministerského rady, poradce ministra financí a později i 1. místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky, Vrchního vládního rady a další funkce na úřadech.
 
Ing. Zdeněk Studeník
Působí jako vedoucí finančního odboru ve veřejné správě. V oboru financování územních rozpočtů a programového financování působí jako lektor již necelých 10 let. Jako autor také přispívá odbornými články do odborných časopisů a na specializované internetové portály.
Program:

Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv:

 Úvod:

 • Legislativní předpoklady
 • Přehled nejdůležitějších změn promítajících se do praxe.

Finanční hospodaření územně samosprávných celků

 • Střednědobý výhled rozpočtu
 • Rozpočet a rozpočtová odpovědnost
  • Příjmy; Výdaje; Peněžní fondy; Dotace a návratné finanční výpomoci.

Rozpočtový proces

 • Struktura rozpočtu a povinný obsah
 • Rozpočtová skladba
 • Závazné ukazatele rozpočtu
 • Rozpis rozpočtu
 • Účelovost rozpočtových prostředků
 • Rozpočtové provizorium
 • Změny rozpočtu
 • Závěrečný účet
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Přestupky

Složky, organizace a společnosti samospráv

 • Organizace územních samosprávných celků
  • Organizační složky a příspěvkové organizace – praktická doporučení
  • Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 • Hospodaření svazku obcí

Přehled povinností ke zveřejňování informací, doporučení a závěr

Poznámka:
Číslo účtu: 284699596/0300 jako variabilní symbol uveďte kód /číslo kurzu /. Jako specifický symbol uvedte IČ vaší společnosti.
 

Přihlášení na kurz

Pole označené * je nutné vyplnit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka
Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení, nebo doklad obdrží elektronicky po připsání úhrazené částky na účet ITA Consulting & Education, s. r. o.
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním kurzu nebo dalších služeb v oblasti vzdělávání souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Společnost ITA Consulting & Education s.r.o. IČ: 07240899, se sídlem 28.října 148, Klimkovice, PSČ: 742 83, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 75087, poskytuje služby v oblasti otevřených veřejných kurzů, zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství v oblasti GDPR, poradenství v mezinárodním obchodu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností ITA Consulting & Education s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností ITA Consulting & Education s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

1. Objednávky, přihlášky, registrace na vzdělávací kurz

Objednávky, přihlášky a registrace na kurzy pořádané naší společností přijímáme pouze písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly pravdivé a čitelné. 

Pokud objednáte kurz nebo seminář přes e-shop, přijde vám na e-mail souhrnné informace o kurzu a proforma faktura. Pokud vám tyto „souhrnné informace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijdou, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako potvrzení registrace a zaplacení na vybranou akci slouží faktura. Faktura vám přijde e-mailem zpravidla ihned po doručení platby na náš účet. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše platba řádně provedena. 

Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy, semináře a školení můžete uhradit na základě platby bankovním převodem a to vámi zvolenou formou:

 • zálohovou fakturou,
 • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvoleného vzdělávacího kurzu nebo semináře a jako specifický symbol uvádějte vaše IČO.

Daňový doklad obdržíte e-mailem na váš registrační e-mail po připsání částky za školení nebo seminář na účet ITA Constulting & Education s.r.o.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 - 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

ITA Constulting & Education s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace - vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Ostravě na adrese, která je uvedena v příslušném kurzu a v shrnutí kurzu, který obdržíte e-mailem po přihlášení.

26. 9. 2018

 
 
Odesláním elektronické přihlášky na kurz stvrzujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů v rámci obchodního vztahu.
 
 
 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

28.října 148,
742 83 Klimkovice
+420 774 895 576
 
IČ: 07240899
zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 75087
Datová schránka: XXXXXX
 
Bankovní spojení: 284699596/0300
vedeny u ČSOB a.s. pobočka Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
 
info@itace.cz

NAPIŠTE NÁMAnti-spam ochrana *