Personalistika a platová agenda ve veřejné sféře - dvoudenní kurz 26.10.2018 a 30.10.2018

Stručný popis:
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce srozumitelnou formou. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z řad personalistů, na své si přijdou i posluchači z řad mzdových účetních.
Termíny:
Pátek, 26. 10. 2018, 9:00 - 13:30
Úterý, 30. 10. 2018, 9:00 - 13:30
Místo konání:
Ostrava - Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice.
Částka za účastníka: Kč 1800 (vč. DPH)
Garant kurzu: Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
Rozsah kurzu: 2 dny
Volných míst: 33 / 35
Lektoři:

Kurzem Vás provede 

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA - jako absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působí v oblasti advokacie od roku 2009, vykonávala praxi advokátní koncipientky. Lektorskou činnost v oblasti řízení lidských zdrojů mimo jiné i v oblasti veřejné zprávy.

Velmi si zakládá na profesionálním a férovém přístupu, nezapomíná na lidský přístup.

Aktivně poskytuje právní služby a spolupracuje s odborníky z oblasti veřejné sféry, aby právní pomoc byla co nejkvalitnější a nejefektivnější.

Program:
Základní právní předpisy. Užitečné internetové odkazy.
Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce. Základní pojmy (zaměstnanec, zaměstnavatel). Problematika nelegální práce. Vysvětlení častého problému v praxi – od kdy můžeme zaměstnat žáka základní školy na (letní) brigádu?
Uchazeči o zaměstnání. Pohovory, formulace inzerátů. Jaké osobní údaje můžeme od uchazeče o zaměstnání požadovat?
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích včetně problematiky GDPR (práce s osobními údaji; jaké údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat; apod.), osobní spis zaměstnance. Jaké jsou minimální povinnosti zaměstnavatele podle GDPR?
Řešení základních praktických problémů:- Uchazeči o zaměstnání, osobní dotazníky, pracovní smlouvy.- Monitoring zaměstnanců (GPS, kamerové systémy apod.).- Evidence docházky ve světle GDPR.- Kopie dokladů.- Praktická doporučení pro praxi.
Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Základní informace týkající dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, praktická doporučení, zajímavosti z praxe.
Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy. Tipy pro praxi:- Druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce.- Pracovní náplň, doba určitá/neurčitá (včetně tzv. záskoků za MD/RD), zkušební doba, praktické tipy pro praxi.Pracovní smlouva prakticky – konkrétní příklad pracovní smlouvy + informace podle ust. § 37 zákoníku práce.Základní pojmy týkající se změn pracovního poměru.Překážky v práci. Vybrané druhy překážek v práci na straně zaměstnance (zejména pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená).Prohlubování a zvyšování kvalifikace, kvalifikační dohoda.Dovolená a základní praktické problémy.Působnost odborové organizace u zaměstnavatele.Základní pojmy týkající se odměňování. Sjednání/stanovení mzdy. Plat. Rozdíl mezi mzdou a platem. Platový výměr. Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.
Základní informace týkající se pracovních úrazů. Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance. Pracovní úrazy – základní pojmy.Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovní poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Na co si dát pozor, formulace „důtek“. Odkazy na zajímavou judikaturu.
Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.
Poznámka:

Číslo účtu: 284699596/0300 jako variabilní symbol uveďte kód /číslo kurzu /. Jako specifický symbol uvedte IČ vaší společnosti.

 

Přihlášení na kurz

Pole označené * je nutné vyplnit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka
Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení, nebo doklad obdrží elektronicky po připsání úhrazené částky na účet ITA Consulting & Education, s. r. o.
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním kurzu nebo dalších služeb v oblasti vzdělávání souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Společnost ITA Consulting & Education s.r.o. IČ: 07240899, se sídlem 28.října 148, Klimkovice, PSČ: 742 83, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 75087, poskytuje služby v oblasti otevřených veřejných kurzů, zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství v oblasti GDPR, poradenství v mezinárodním obchodu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností ITA Consulting & Education s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností ITA Consulting & Education s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

1. Objednávky, přihlášky, registrace na vzdělávací kurz

Objednávky, přihlášky a registrace na kurzy pořádané naší společností přijímáme pouze písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly pravdivé a čitelné. 

Pokud objednáte kurz nebo seminář přes e-shop, přijde vám na e-mail souhrnné informace o kurzu a proforma faktura. Pokud vám tyto „souhrnné informace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijdou, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako potvrzení registrace a zaplacení na vybranou akci slouží faktura. Faktura vám přijde e-mailem zpravidla ihned po doručení platby na náš účet. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše platba řádně provedena. 

Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy, semináře a školení můžete uhradit na základě platby bankovním převodem a to vámi zvolenou formou:

  • zálohovou fakturou,
  • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvoleného vzdělávacího kurzu nebo semináře a jako specifický symbol uvádějte vaše IČO.

Daňový doklad obdržíte e-mailem na váš registrační e-mail po připsání částky za školení nebo seminář na účet ITA Constulting & Education s.r.o.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 - 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

ITA Constulting & Education s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace - vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Ostravě na adrese, která je uvedena v příslušném kurzu a v shrnutí kurzu, který obdržíte e-mailem po přihlášení.

26. 9. 2018

 
 
Odesláním elektronické přihlášky na kurz stvrzujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů v rámci obchodního vztahu.
 
 
 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

28.října 148,
742 83 Klimkovice
+420 774 895 576
 
IČ: 07240899
zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 75087
Datová schránka: XXXXXX
 
Bankovní spojení: 284699596/0300
vedeny u ČSOB a.s. pobočka Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
 
info@itace.cz

NAPIŠTE NÁMAnti-spam ochrana *