Školský zákon a aktuální školská problematika v praxi základní školy v roce 2018/2019

Stručný popis:

Cíl semináře: Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními změnami ve školském zákoně a a prováděcích předpisech ke dni pořádání semináře.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci základních škol a zástupci zřizovatelů těchto škol

Termíny:
Pondělí, 6. 05. 2019, 9:00 - 13:00
Místo konání:

Ostrava- Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice.

Částka za účastníka: Kč 990 (vč. DPH)
Garant kurzu: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Rozsah kurzu: 1 den
Volných míst: 24 / 25
Lektoři:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Své mnohaletá zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době předává jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou řady odborných článků a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

Program:
 • Povinnosti ředitele v kontextu aktuální právní úpravy

 Cílová skupina: ředitelé škol a další vedoucí a řídící pracovníci škol

 1. Úkoly ředitele školy a zajištění vzdělávacího procesu v kontextu novely prováděcích právních předpisů
 2. Povinnosti ředitel jako statutárního orgánu zaměstnavatele
 3. Ředitel školy jako vykonavatel správního orgánu
 4. Povinnosti ředitele v souvislosti s aplikací GDPR
 • Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

              Cílová skupina: ředitelé, asistentky ředitelů, učitelé a další vedoucí a řídící pracovníci škol

 1. Typické činnosti správního orgánů
 2. Specifické momenty průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení
 3. Příklady typických rozhodnutí jednotlivých typů škol a školských zařízení
 4. Jak rozhodovat v jednotlivých případech rozhodnutí
 • Činnost základních školy a mateřských škol ve školním roce 2018/2019 včetně GDPR

 

Cílová skupina: ředitelé, učitelé a další vedoucí a řídící pracovníci škol

 

 1. Nejnovější změny v právních předpisech
 2. Dopad právních norem a jejich úprav na změny v řízení škol a vedení dokumentace škol
 3. Rozbor reálných dokumentů ze škol, právní poradna
 • Pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr ve školství
Cílová skupina: ředitelé, vedoucí a řídící pracovníci škol
 1. Základní momenty právní úpravy pracovního poměru
 2. Typické situace ve školství
 3. Forma a povinné náležitosti dohod, porovnání pracovního poměru a dohod
 4. Možnost souběhu pracovního poměru a dohod
 5. Další pracovně právní souvislosti v kontextu školství
 6. Souvislosti s dokumentací školy
 7. Časté chyby při uzavírání dohod ve školství)
 • Základy práva pro ředitele škol a školských zařízení

Cílová skupina: ředitelé, učitelé a další vedoucí a řídící pracovníci škol

 1. Právní odvětví a právní předpisy
 2. Zajištění vzdělávání a školských služeb
 3. Pracovně právní vztahy
 4. Základní momenty správního řízení
 5. Další momenty v činnosti školy nebo školského zařízení
Poznámka:

Číslo účtu: 284699596/0300 jako variabilní symbol uveďte kód /číslo kurzu /. Jako specifický symbol uvedte IČ vaší společnosti.

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. ITA Consulting&Education s.r.o. není plátcem DPH.

 

Přihlášení na kurz

Pole označené * je nutné vyplnit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka
Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení, nebo doklad obdrží elektronicky po připsání úhrazené částky na účet ITA Consulting & Education, s. r. o.
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním kurzu nebo dalších služeb v oblasti vzdělávání souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Společnost ITA Consulting & Education s.r.o. IČ: 07240899, se sídlem 28.října 148, Klimkovice, PSČ: 742 83, zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 75087, poskytuje služby v oblasti otevřených veřejných kurzů, zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství v oblasti GDPR, poradenství v mezinárodním obchodu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností ITA Consulting & Education s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností ITA Consulting & Education s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

1. Objednávky, přihlášky, registrace na vzdělávací kurz

Objednávky, přihlášky a registrace na kurzy pořádané naší společností přijímáme pouze písemně, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly pravdivé a čitelné. 

Pokud objednáte kurz nebo seminář přes e-shop, přijde vám na e-mail souhrnné informace o kurzu a proforma faktura. Pokud vám tyto „souhrnné informace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijdou, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako potvrzení registrace a zaplacení na vybranou akci slouží faktura. Faktura vám přijde e-mailem zpravidla ihned po doručení platby na náš účet. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše platba řádně provedena. 

Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy, semináře a školení můžete uhradit na základě platby bankovním převodem a to vámi zvolenou formou:

 • zálohovou fakturou,
 • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvoleného vzdělávacího kurzu nebo semináře a jako specifický symbol uvádějte vaše IČO.

Daňový doklad obdržíte e-mailem na váš registrační e-mail po připsání částky za školení nebo seminář na účet ITA Constulting & Education s.r.o.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 - 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

ITA Constulting & Education s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace - vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Ostravě na adrese, která je uvedena v příslušném kurzu a v shrnutí kurzu, který obdržíte e-mailem po přihlášení.

26. 9. 2018

 
 
Odesláním elektronické přihlášky na kurz stvrzujete svůj souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů v rámci obchodního vztahu.
 
 
 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

28.října 148,
742 83 Klimkovice
+420 774 895 576
 
IČ: 07240899
zápis v OR vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 75087
Datová schránka: XXXXXX
 
Bankovní spojení: 284699596/0300
vedeny u ČSOB a.s. pobočka Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
 
info@itace.cz

NAPIŠTE NÁMAnti-spam ochrana *